Formandskabet

Har du spørgsmål til formandsgruppen, kan den kontaktes her:

Formand: Lone Fallentin. e-mail:
Taasinge Lokalhistoriske Arkiv. Telf. 6254 1348.

Næstformand: Gunnar Thomsen
Svendborg Byhistoriske Arkiv. e-mail:

Kasserer: Hans Erik Hansen
Tved Sogns Lokalhistoriske Forening. e-mail:

Suppleant: Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv. e-mail:

Revisor: Niels Jensen, Thurø Arkiv

For Svendborg Kommune deltager:
Kulturkonsulent Birgit Hedegaard Pedersen.  e-mail: . Tlf: +4562233020