Om Arkivsamvirket

HVAD STÅR SCHACK FOR?

Schack – Lokalhistorisk Arkivsamvirke i Svendborg Kommune – er et arkivsamvirke mellem 9 Sydfynske Lokalhistoriske Arkiver i Svendborg Kommune, Lokalhistorisk Samling på Svendborg Bibliotek, Svendborg Byarkiv / Søfartsarkiv og Kulturforvaltningen i Svendborg Kommune. Samarbejdet startede i 2006.

Samvirkets formål er:

  • at koordinere de lokalhistoriske arkiver
  • at udvikle arkiverne
  • at øge kendskab og tilgængelighed til områdets lokalhistorie
  • at øge opmærksomheden på arkivernes synlighed

Schack står også bag Svendborghistorie.dk , der indeholder mange billeder og historier fra hele Svendborg Storkommune. Historierne bag indsættes af de enkelte arkiver, der har tid / lyst og mulighed for at indtaste. Hertil er flere gode hænder velkomne.

De fleste af Lokalarkiverne er godt i gang med den digitale online registrering på Arkibas5, så man kan sidde i Skagen og se, hvad vi har i arkiverne i Svendborg Kommune. Man kan søge rigtig mange ting allerede på Arkiv.dk.– selvfølgelig afhængig af, hvor meget hvert enkelt arkiv har fået indtastet. Endnu kan dokumenter ikke aflæses, men der er masser af fotos, som kan hentes.

Kik ind på arkivernes egne hjemmesider. Du kan søge i alle billeder og registreringer, som arkiverne har fået registret, ved at vælge menupunktet Søgning. Finder du ikke, hvad du søger, så kontakt dit arkiv. De har helt sikkert noget, du kan bruge – måske har du også noget, de kan bruge.

Tænk på dit lokalarkiv – FØR du tænker på at smide ud!