Indkaldelse til Årsmøde og Ordinært møde i Schack

Dagsorden til de to møder 21. marts 2017Bemærk mødetidspunktet er kl. 13:00.
 
Evt. afbud til mødet beds meddelt undertegnede.
Formandskabets forslag til vedtægtsændringer. Forslaget er vedhæftet og de foreslåede ændringer er skrevet i kursiv med rødt.
Der er tale om tre ændringer:
1) Navneændring fra SCHACK til Svendborg Arkivsamvirke.
2) Passus om, at formand og næstformand ikke bør udskiftes samme år.
3) Passus om, at hvis ingen tilbyder sig til formandskabet, vil medlemmerne efter tur pålægges at indgå i formandskabet.
Seneste udgave af medlemmernes kontaktoplysninger vedlagt. Medbring navne på arkivets repræsentant og suppleant for de kommende to år samt evt. andre ændringer til kontaktoplysningerne. Ændringer kan også mailes til undertegnede inden mødet.
Oplæg til Svendborg Arkivsamvirkes retningslinjer for kursustilskud vedlagt.
med venlig hilsen
på formandskabets vegne
Gunnar Thomsen
Hostrupsvænge 7, 5700 Svendborg
27 610 690

 

 

 

 

Arkivernes synlighed

Som det fremgik af referatet fra sidste SCHACK møde er “kurset” vedrørende synliggørelse af arkivet fast lagt til: tirsdag den 18. oktober kl. 15-17

Mødestedet bliver – afhængigt af deltagerantallet – enten på Svendborg Bibliotek, Svendborg Museum eller Musiksalen ved Taasinge Museum. Stedet oplyses efter tilmeldingsfristens udløb.

Tilmeldinger til mødet ønskes samlet pr. arkiv senest fredag den 14. oktober til undertegnede pr. mail

På mødet vil Svendborg Kommunes Kommunikationschef Kim Barren give inspiration til synliggørelse af arkivet ved udnyttelse af nutidens medier.

Studietur

Årets studietur er planlagt til torsdag den 6. oktober i uge 40, hvor turen går til Rudkøbing. Vi mødes kl. 13.30 på Rudkøbing Byhistoriske Arkiv, hvorefter vi går til Bevaringscenter Fyn. Tilmelding senest mandag den 3. oktober.

Se program her. schack-studietur-2016

Næste Schack-møde

Næste Schackmøde er fastlagt til onsdag den 2. november kl. 14.30, Svinget 1.

Der er som sædvanlig kaffe og uforpligtende snak fra kl. 14.00

Referat fra sidste Schackmøde kan hentes under: Dagsorden / referater

Årsmøde i arkivsamvirket SCHACK

Torsdag den 10. marts 2016 kl. 14.30 på Svinget 1.
Punkter til dagsorden sendes til på taasinge Arkiv – gerne
senest 14 dage før mødedato. Afbud til mødet bedes meddelt til på Svendborg Byarkiv. Der er som sædvanlig kaffe og uforpligtende snak fra kl. 14.00.

Efter Årsmødet fortsættes med almindeligt Schack-møde.