Dagsorden m.m.

Indkaldelse til årsmøde 2016
Punkter til dagsorden sendes til Lone Fallentin på gerne
senest 14 dage før mødedato. Afbud til mødet bedes meddelt til Gunnar Thomsen på